İnsan Kaynakları

Şirket kültürümüzde insan, en önemli değer olarak benimsenmektedir. Saygıyla yönetim fikrinden yola çıkarak, çalışanların ihtiyaçları olması halinde kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmaktayız.

Tefaş İstihdam Anlayışı

İnsan Kaynakları Departmanımızın hedefi işe alım sürecinde şirketimizin kurum kültürüne, değerlerine ve ilgili pozisyonun gerekliliklerine uyum sağlayabilecek, kurumun geleceğine katkıda bulunabilecek yaratıcı ve takım ruhu ile düşünebilen, daima geleceği planlayabilen yeteneklere istihdam sağlayabilmektir.

Bu hedef ve kriterler ile istihdamı sağlanan çalışanlarımızın güvenli bir çalışma ortamında;

  • Kendi gelişimlerine imkân tanındığı,
  • Mutluluğunu ve iş verimini arttırabileceği
  • Etkili insan kaynakları sistemlerinin yapılandırılması
  • Sürekliliğinin sağlanması önceliğimizdir.

başvuru formu


(.Pdf uzantılı dosya)
çerez politikası